Algemene informatie over het dragen van je baby

Dragen

Je baby dragen in een doek

Optimaal lichamelijk contact tussen ouder en kind. De baby dicht bij je. Dat betekent je baby dragen in een doek. Na negen maanden van warmte, veiligheid, geluiden en beweging is het voor een jonge baby een hele overgang zo buiten de buik van de moeder. Na de geboorte, vooral de eerste maanden, heeft je kind veel behoefte aan koesterend lijf-op-lijf contact. Om die te vervullen is zoveel mogelijk dragen tegen de borst belangrijk.

Basic-trust

Belangrijk is dat je luistert naar je kind. Bij elke baby is de behoefte aan bescherming en vrijheid anders. Er zijn baby’s die de hele dag gedragen willen worden en er zijn er waarbij die behoefte minder is. Vanaf drie maanden is de belangstelling voor de omgeving groter geworden en vinden de meeste baby’s het fijn om zoveel mogelijk te zien en te ontdekken.

Omdat de behoefte aan vrijheid met het ouder worden van de baby groeit is het belangrijk dat een draagdoek enige bewegingsvrijheid biedt. Omdat de stof van een Tricot draagdoek rekbaar is geeft de doek je baby die vrijheid vanuit een veilige positie.

Hechting en onthechting

Een goede balans tussen bescherming en vrijheid leidt bij je baby tot een gevoel van veiligheid en een vertrouwensband. Die leggen de basis voor een zelfbewuste en zelfverzekerde latere persoonlijkheid.

Vaders

Ook vaders kunnen zich een beetje zwanger voelen met de Combi-Cotti of de Tricot Draagdoek. Juist voor de vader is het dan ook heerlijk om je baby veel te dragen zo vlak na de geboorte. De baby voelt zich veilig en vertrouwd bij haar of zijn vader en voor de vader is het goed om een hechte band met zijn kindje te ontwikkelen.

De zin van dragen

Je baby dragen in een doek

In een groot deel van de wereld dragen moeders hun baby de hele dag bij zich. Dit is praktisch omdat de kinderen mee gaan naar het werk. Om de handen vrij te hebben worden de jonge baby’s in doeken gedragen zodat de dagelijkse handelingen gewoon kunnen doorgaan. Een natuurlijke gang van zaken.

In de westerse wereld met kinderopvang liggen de praktische overwegingen anders. Toch kiezen steeds meer ouders ervoor hun baby een deel van de dag dicht bij zich te dragen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat ze daar om meer dan een reden goed aan doen.

Intuïtief weten we dat als een baby onrustig is deze vaak rustiger wordt en zich beter lijkt te voelen als we de baby tegen ons aan houden en wiegen. Baby’s hebben een grote behoefte aan lijf-op-lijf contact. Het is zelfs zo dat als er weinig of geen aanrakingscontact is dat dan de ontwikkeling van het kind in gevaar kan komen.

De tastzin (gezonde ‘huidvoeding’)

Een baby moet in de eerste levensmaanden na de geboorte veel informatie verwerken. Vooral het evenwichtsorgaan en de tastzin blijken hierbij van groot belang te zijn. De eerste maanden haalt het zenuwstelsel zijn ‘voeding’ vooral uit bewegingen en aanrakingen. Daarom is het goed als we de tastzin en het evenwichtsorgaan zoveel door aanraking en bewegingen stimuleren. Dat we doen als we de baby dragen.

Wetenschappelijke onderzoek

Minder huilen !

Barr en Hunziker van het University Montreal Children’s Hospital deden onderzoek naar het effect van het dragen van baby’s in draagdoeken. Uit hun wetenschappelijke onderzoek bleek dat baby’s die meer gedragen worden, rustiger zijn en aanzienlijk minder huilen.

Veiligheidsgevoel en een natuurlijke houding.

De Duitse gedragskundige Evelin Kirkilionis volgde de ontwikkeling van honderdnegentig kinderen die van de geboorte af vaak werden gedragen. Volgens Kirkilionis.kan een baby die veel gedragen wordt zich onbevangen op nieuwe situaties en de buitenwereld richten. In dichte nabijheid van de ouder voelt de baby zich veilig in de nieuwe situatie buiten de baarmoeder.

Voor een baby die in een draagdoek veilig en dicht tegen de ouder aan ligt of aan zit en alles ziet, zijn harde geluiden op straat veel minder angstwekkend dan voor een baby in een kinderwagen.

Ook blijkt uit het onderzoek dat er bij baby’s die in een doek worden gedragen en een natuurlijke houding aannemen, minder rug afwijkingen voorkomen dan bij baby’s die op een minder natuurlijke manier worden gedragen, bijvoorbeeld in stugge babyzitjes.
Ook volgens dr. Corniere en dr. Vanhole is een natuurlijke draaghouding bevorderlijk voor de motorische ontwikkeling.

Ook onderzoekers van het Columbia University College in New York toonden met een onderzoek de positieve effecten van het veelvuldig dragen van baby’s aan. De onderzoekers analyseerden de relatie tussen ouder en kind. Daarbij letten ze vooral op de interactie tussen ouder en kind en op het kijkgedrag van de baby.
Dankzij het dragen van je kind wordt de relatie met moeder en vader versterkt.

Niet alleen voor de baby zelf, ook voor de ouder heeft het dragen zo zijn voordelen. Sommige dingen kunnen we nu eenmaal makkelijker doen met een ontspannen baby op de buik, dan met een huilende baby op de achtergrond. Een extra voordeel voor moeders die hun baby geregeld dragen is dat ze daarbij ook hun eigen lichaam trainen. Naarmate de baby groeit, wordt het lichaam van de jonge moeder sterker.

Wat is een goede en natuurlijk draaghouding?

Om het nekje en ruggetje niet te veel te belasten, dragen we heel jonge baby’s tot zes a acht weken het best horizontaal in kommavorm. Daarna kunnen baby’s vertikaal worden gedragen. In die houding ziet het kind niet alleen meer, we zien ook beter wat het al kan – bijvoorbeeld het hoofdje rechthouden – en oefent het zijn nek- en rugspieren.

Wat is een goed draagsysteem?

Belangrijk zijn:

  • de veiligheid
  • de natuurlijke houding waarin de baby kan worden gedragen
  • dat we het draagsysteem makkelijk aan de groei van het kind kunnen aanpassen

Bij heel jonge baby’s (de eerste zes tot acht weken) moet het volledige lichaam en vooral het hoofdje goed worden ondersteund, daarom wordt aanbevolen de jonge baby horizontaal te dragen.
Grotere baby’s en peuters moeten voldoende worden ondersteund maar ook zich relatief vrij kunnen voelen. Wordt het kind rechtop gedragen , dan is het het best als zijn beentjes gespreid zijn of als het een natuurlijke zithouding kan aannemen waarbij het zitvlak door het systeem wordt ondersteund.
De baby mag in geen geval de rug te veel uitstrekken.

  • het comfort voor de ouders

De rug en de schouders moeten zo weinig mogelijk worden belast. Het beste is als het gewicht van de baby zoveel mogelijk kan worden verdeeld.

  • de gebruiksvriendelijkheid
  • het materiaal en degelijkheid van het systeem

Omdat de stof niet broeierig mag zijn en baby’s aan de stof sabbelen is het belangrijk dat de stof van 100 % katoen is en veilige kleurstoffen heeft.

Uit testen (onder andere ‘Product van het jaar’ in de babybranche 1998, georganiseerd door de babyvereniging; de consumententest ‘Goed gekozen’ van Ouders van nu in mei 2000; een onderzoek door een Antwerps advies- en verkoopcentrum in België) blijkt dat de Originele Tricot Draagdoek en de Combi-Cotti als goede draagmethode worden geadviseerd.